Monthly Archives: Juli, 2012

Pc

Iklan

Kt

Hutg

Soal: Seseorang mempunyai tanggungan hutang, dan ingin melunasinya. Akan tetapi ia tidak mendapatkan orang yang ia hutangi tersebut. Di antara mereka ada yang telah meninggal. Ada yang pindah keluar daerah dan tidak kembali lagi. Ada juga yang ia telah lupa dan sama sekali tidak bisa mengingatnya. Bagaimana hukumnya? Continue reading →

Hafl

Soal: Ada seseorang yang telah hafal 5 juz Al Qur’an. Kemudian karena banyaknya pekerjaan dan kesibukannya, ia tidak murajaah (mengulang hafalan tersebut) selama waktu yang lama. Sehingga ia lupa terhadap hafalannya. Bagaimanakah hukumnya, apakah ia berdosa karena hal itu? Apakah di sana ada hadits yang menakuti-nakuti serta mengancam orang semisalnya? Continue reading →

Zakt

Soal: Apakah hukum seseorang yang telah bersaksi “Laa ilaha illallah” bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan menegakkan shalat, namun tidak mau menunaikan zakat. Ia juga tidak ridha dengan zakat tersebut selamanya. Apa hukumnya dalam Islam bila ia meninggal. Apakah ia dishalati ataukah tidak? Continue reading →

Kafr

Soal: Apakah tetangga yang kafir musyrik, tidak ada pula hubungan kekerabatan, boleh diberh zakat mal atau daging sembelihan di hari kurban?

Jawab:

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menerangkan tempat-tempat penyaluran zakat dalam surat At Taubah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: Continue reading →

Cact

Soal: Aku pernah membeli sebuah mobil. Ternyata aku mendapatkan adanya cacat walaupun ringan. Kemudian aku pun menjualnya. Dan si pembeli tidak mengetahui cacat tersebut. Hal ini tergolong penipuan ataukah tidak? Continue reading →