Monthly Archives: November, 2011

Tanya Jawab Ringkas Vol.5

Dijawab oleh: Asy-Syaikh Al-‘Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi

Cara Duduk Pada Sholat Dua Rakaat

T: Bila imam duduk tawarruk pada shalat yang dua rakaat, bolehkah makmum duduk iftirasy?

J: “Tidak ada kewajiban atas makmum untuk terikat dengan keadaan imam.”

Ukuran Seorang ‘Alim

T: Kapankah seseorang itu dikatakan ‘alim?

J: “Apabila ia mengetahui tafsir Al-Qur’an yang terambil dari para sahabat dan mengetahui dalil-dalil dari kebanyakan permasalahan dari as-sunnah (al-hadits).”

Bila Khatib Jum’at Batal Wudhunya

T: Jika khatib Jum’at batal wudhunya, apakah ia tetap meneruskan khutbahnya atau berhenti?

J: “Ia meneruskan khutbahnya dan bila telah selesai ia berwudhu.”

Hukum Mendirikan Jamaah Kedua

T: Apakah boleh mengadakan jamaah kedua pada suatu masjid yang memiliki imam ratib (tetap)?

J: “Boleh dalam keadaan darurat.”

Menjadikan Makmum yang Masbuq sebagai Imam

T: Kebiasaan sebagian orang di negeri kami bila imam telah salam dan mereka masbuq, mereka memajukan satu orang diantara mereka atau salah seorang maju untuk mengimami mereka dalam menyempurnakan rakaat yang tersisa, apa hukumnya?

J: “Hal itu boleh menurut pendapat yang paling shahih dan sebagian ahli fiqih memakruhkannya.”

T: Seseorang mendapati orang masbuq yang sedang menyempurnakan shalatnya, maka apakah boleh baginya untuk bermakmum kepada yang masbuk tadi?

J: “Yang shahihnya adalah boleh.”

Hukum Dzikir Berjamaah

T: Apa hukum dzikir berjamaah yang dipimpin salah seorang hadirin?

J: “Dzikir secara berjamaah adalah bid’ah, tidak boleh seorang pun melakukannya.”

Bertaubat dari Ghibah

T: Bagaimana cara bertaubat akan dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain seperti ghibah, mencuri dan lain-lain dimana orang lain tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang apakah telah wafat atau belum?

J: “Ia memohon ampun baginya mudah-mudahan dengan sebab demikian diringankan atasnya.”

Jarak Mengqashar Shalat

T: Berapakah jarak perjalanan dimana seorang musafir boleh mengqashar shalatnya?

J: “Empat puluh kilometer sama dengan dua barid yaitu jarak perjalanan pada waktu dahulu.”

Hukum Makanan Acara Bid’ah

T: Di negeri kami, sebagian manusia merayakan perayaan maulid dan yang lainnya dari perayaan-perayaan bid’ah kemudian mengirimkan sebagian makanan dari perajaan tersebut ke rumah kami, maka apakah boleh bagi kami untuk memakannya?

J: “Kalian tidak boleh menerima makanan tersebut dan tidak memakannya.”

Hari Raya Bersama Pemerintah, Haruskah?

T: Telah berlalu beberapa tahun bersama kami dan manusia di negeri kami berselisih dalam menentukan masuknya Idul Fitri, ada yang menggunakan hisab, dan ada yang menentukannya dengan melihat hilal. Dan kami dapati yang beramal dengan hisab merayakan Ied berbeda hari dengan yang lainnya, dan pemerintah memberi izin kepada semuanya, maka bagaimana sikap yang benar?

J: “Yang memakai cara melihat (hilal) merekalah yang benar karena sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, ‘Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah (yaitu Idul Fitri, -pent) karena melihatnya’.”

Hukum Zakat Profesi

T: Apakah pada gaji bulanan ada (kewajiban) zakatnya?

J: “Tidak ada zakat padanya, kecuali bila anda menerima gaji, dan tetap tersimpan bersamamu sempurna satu haul (tahun).”

Hukuh Menikah dengan Wanita Nashrani

T: Saudaraku ingin menikahi perempuan nasrani, apakah hukumnya dan apa nasihatmu untuknya?

J: “Hal demikian boleh karena Allah Ta’ala membolehkannya dan hendaknya ia memperhatikan pendidikan agamanya.”

Menjual Barang di Bawah Harga Pasar

T: Apa hukum menjual barang dagangan di bawah harga pasaran dengan untung yang sedikit sehingga kadang menyebabkan rusaknya harga di tengah manusia?

J: “Hendaknya setiap insan yang berakal untuk memperdagangkan hartanya tanpa mendatangkan mudharat bagi orang lain.”

A’idh Al Qorni Bertaubat, Benarkah?

T: Benarkah A’idh Al Qorni telah bertaubat dan ruju’ dari kesalahan-kesalahannya?

J: “Ia mengatakan demikian akan tetapi taubat yang sesungguhnya dalam bentuk perbuatan, kami belum melihatnya.”

Amalan Orang yang Meninggalkan Sholat

T: Amalan-amalan orang yang meninggalkan sholat tidak diterima, maka apabila ia bertaubat apakah diterima amalan-amalannya tadi?

J: “Allah Ta’ala yang Maha Tahu akan hal tersebut akan tetapi kita harapkan amalannya diterima.”

Siapakah Muhammad Rashid Ridha?

T: Siapakah Muhammad Rosyid Ridho? Apakah ia seorang salafi atau tidak?

J: “Saya tidak tahu dan sangkaanku yang terbesar dia bukan salafi.”

Hukum Memakai Celana Ketat

T: Apa hukum memakai celana ketat?

J: “Bila menampakkan bentuk tubuhnya maka tidak sepantasnya ia memakainya terkhususkan lagi bagi perempuan.”

Bermuamalah dengan Ahli Bid’ah

T: Apa hukum bermuamalah perdagangan bersama ahlu bid’ah?

J: “Saya berpendapat selama muamalah perdagangan dengan orang-orang kafir boleh maka boleh pula bermuamalah bersama ahlu bid’ah yang bid’ahnya sekedar kefasikan bukan yang mengkafirkan.”

Hukum Thalaq Dalam Pertengkaran

T: Sepasang suami istri karena sebab sempitnya kehidupan mereka sering terjadi antara keduanya pertengkaran, dan terkadang suami mengeluarkan kalimat thalaq maka apa hukumnya?

J: “Barangsiapa yang mengucapkan kalimat thalaq sebanyak tiga kali dalam waktu yang terpisah seperti antara yang pertama dengan xang kedua selisih satu hari atau dua hari atau lebih maka setelah yang ketiga kalinya si istri haram bagi suaminya, dan sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak kalimat thalaq telah mempermainkan ayat-ayat Allah Ta’ala. Hanya saja ada hadits dari Aisyah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam yang berbunyi: ‘Tidak berlaku thalaq dan pembebasan (budak) dalam keadaan ighlaq.’ Ighlaq adalah keadaan marah yang sangat atau karena terpaksa.”

Shalat Jum’at Sendirian, Bolehkah?

T: Bolehkah seseorang shalat jum’at sendirian apabila ia telah luput shalat bersama imam?

J: “Tidak boleh, sama saja apakah luput padanya shalat bersama imam atau yang lainnya, tidak boleh shalat jum’at sendirian menurut kesepakatan ulama.”

Shalat Jum’at di Rumah, Syar’ikah?

T: Saya mendengar dari sebagian orang bahwa wajib baginya shalat jum’at di rumahnya jika luput darinya shalat bersama imam?

J: “Ini adalah pendapat yang tidak benar dan tidak wajib jum’at kecuali dengan syarat-syarat yang telah diketahui.”

Dalil Puasa Tiga Setiap Bulan

T: Apa dalil disyariatkannya puasa tiga hari dalam setiap bulan?

J: “Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam tatkala mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk shalat witir sebelum tidur, dan untuk tidak meninggalkan dua rakaat dhuha, dan untuk berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Dan haditsnya muttafaq ‘alaihi.”

T: Bolehkah berpuasa tiga hari dalam waktu yang terpisah?

J: “Ya, boleh baginya berpuasa dalam waktu yang terpisah.”

Sumber: Majalah An-Nashihah vol. 11 Th. 1427 H/2006 M, hal. 2-9 dan 11.

Iklan

Tanya Jawab Ringkas Vol.8

Khutbah Jum’at Tanpa Shalawat

T: Sahkah khutbah jum’at bila khatib lupa tdk membaca shalawat nabi? Dan bagaimana jika hal itu sengaja dilakukannya. Barakallahu fiikum. (21/10/11)

J: Sah, salawat bkn syarat. Allahu a’lam. Wa fikum barakallah. (21/10/11 – Tashfiyah) Continue reading →

Lahir 7 Bulan Setelah Pernikahan, Siapa

Pertanyaan: Kalau akhwat lahir setelah 7 bulan dari akad orang tuanya, maka bapaknya wali nasab atau wali hakim? (Salman, Jakarta)

Jawab:

Kalau dikatakan “bapaknya” maka tentu saja wali nasab baginya dan bukan wali hakim. Adapun permasalahan jarak antara akad nikah kedua orangtuanya dengan waktu kelahirannya yang cuma tujuh bulan maka itu bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan, dengan dua alasan: Continue reading →

Tanda Kiamat, Alam Kubur & Akhirat

Mengimani hal-hal ghaib adalah masalah urgen dalam syariat ini, bahkan seseorang dianggap kafir apabila menolak perkara ghaib yang diterangkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pembaca, untuk anda kami sajikan kumpulan artikel penting berikut.

Macam-macam Azab Penghuni Neraka
Apakah Ahli Fatrah Masuk Surga?
Sepenggal Kisah Perjalanan Ruh
Orang-orang yang Akan Mendapatkan Naungan Allah di Padang Mahsyar
Uban, Cahaya Mukmin di Hari Kiamat
Surga dan Neraka, Adakah Penghuninya Sekarang?
Amalan yang Menyelamatkan dari Adzab Kubur
Sebab-sebab Seorang Mendapat Azab Kubur
Dajjal, Manusia atau Jin?
Mengapa Dajjal Tidak Disebut Di Al Qur’an?
Siapa dan di Mana Ya’juj – Ma’juj Itu?
Benarkah Izrail Malaikat Pencabut Nyawa?
3 Hal yang Harus Diyakini Tentang Surga dan Neraka